Mayu Sakai

height 174 cm / 5ft 8.5"
chest 84 cm / 33"
waist 63 cm / 25"
hip 90 cm / 35.5"
dress 8 / 36
shoe 4 / 37
eyes 0
hair 0

  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
  Mayu Sakai image
© 2022 Body London